Edens Zero anime Opening 1

from the anime : Edens Zero

The new Edens Zero anime opening! ??????
Link to ending theme: https://youtu.be/9iJbEzSI82o
#edenszero #anime


  • Uploaded by Karate Fairy