Gantz:O

The 3DCG film will cover the manga's Osaka Arc.

  • Scores: 7.41 / 54,459
  • Quality: HD
  • Duration: 1 hr. 36 min.
  • Source: Manga
  • Studios: Digital Frontier
  • Producers: Dentsu, Toho, Lawson HMV Entertainment, King Records, Fields, Kyoraku Industrial Holdings, Jinnan Studio

Characters & Voice Actors

Katou, Masaru
Katou, Masaru Ono, Daisuke
Shimohira, Reika
Shimohira, Reika Hayami, Saori
Yamasaki, Anzu
Yamasaki, Anzu Ichimichi, Mao
Hara, Tetsuo
Hara, Tetsuo Ogawa, Teruaki
Katou, Ayumu
Katou, Ayumu Morio, Rihito
Kimura, Susumu
Kimura, Susumu Onosaka, Masaya
Kurono, Kei
Kurono, Kei Kaji, Yuuki
Muroya, Nobuo
Muroya, Nobuo Silverstein, Keith
Nishi, Jouichirou
Nishi, Jouichirou Kaku, Tomohiro
Oka, Hachirou
Oka, Hachirou Kobayashi, Kendou
Shimaki, Yasuharu
Shimaki, Yasuharu Banken, Christoph
Suzuki, Yoshikazu
Suzuki, Yoshikazu Ikeda, Shuuichi
Taira, Sanpei
Taira, Sanpei Tsuda, Kenjirou